Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
Fenntartók és testületek

Fenntartók és testületek

A KÖVI fenntartói

A KÖVI fenntartói – összhangban a meghatározott célokkal – hazai és holland egyetemek, kutatóhelyek, így:

A fenntartók az alapító okiraton keresztül meghatározták a szervezet stratégiai, szakmai és operatív működéséhez szükséges szervezeti egységeket. Cél a szakmailag magas színvonalú ugyanakkor hatékony, rugalmas, a környezeti igényekre választ adni képes struktúra kialakítása volt. Ez tükröződik abban, hogy a stratégiai döntéseket meghozó Konzorciumi Tanácsban – az alapítók mellett – a potenciális kliensek szervezeteinek képviselői is helyet kaptak.

A KÖVI testületei

A KÖVI feladatának ellátása érdekében több testületet működtet. Ezek a következők:

  1. A Konzorciumi Tanács (KT): a KÖVI stratégiai döntéshozó, irányító testülete. Meghatározza a képzési, kutatási és fejlesztési prioritásokat.
  2. A Program- és Vizsgabizottság (PVB): Az KT mellett működő testület, amely stratégiai szinten foglalkozik a képzések minőségének értékelésével és ellenőrzésével, a program alapvető módosítását jelentő fejlesztésekkel, a képzés és a célcsoport igényeinek harmonizálásával.
  3. Az Oktatói Értekezlet (OÉ): az oktatók tájékozódásának, kommunikációjának, a képzési tapasztalatok visszajelzésének, az oktatók továbbképzésének fóruma.
  4. Az Oktatók Tanácsa (OT): a képzési program, tananyag, értékelés, az alkalmazott oktatási módszerek folyamatos fejlesztését végző, az igazgató tanácsadó testületeként működő testület.

A testületek tagjai:

Konzorciumi Tanács

Prof. Dr. Halász Gábor, a KT elnöke ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ
Prof. Dr. Karsai Krisztina
oktatási rektorhelyettes
SZTE Rektori Hivatal
Dr. Vilmányi Márton
dékán, egyetemi docens
SZTE GTK Üzleti Tudományok Intézete Marketing-Menedzsment Szakcsoport
Dr. Annási Ferenc
egyetemi adjunktus
NYME Apáczai Csere János Kar, Neveléstudományi Intézet
Dr. Cseh Sándor
oktatási rektorhelyettes
Nyugat-Magyarországi Egyetem

Állandó meghívottak

Palotás Zoltán
OT elnöke
Oktatók Tanácsa
Kardos János
osztályvezető
Szeged MJV Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály
Dr. Jeszenszkyné Dr. Gallai Gabriella
elnökségi tag
Nemzeti Pedagógus Kar
Cselikné Juhász Ildikó
elnök
Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetsége
Dr. Baráth Tibor
igazgató
KÖVI

stratégák