Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu
Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

A KÖVI létének, működésének értelme az érintettjei számára megvalósuló értékteremtés az oktatási vezetés- és szervezetfejlesztés területén. A KÖVI társadalmi küldetésének tekintjük, hogy fenntartható módon segítse egy méltányos oktatási rendszer, valamint a tudástársadalommal összhangban lévő hazai munkaerőpiac létrehozását.

Kiváló vezetőket képzünk, hogy ezzel is hozzájáruljunk az oktatás, benne minden tanuló tanulási eredményességének javulásához, ezáltal az egyének boldogulásának és a családok jóllétének növekedéséhez.

Közösségként működünk: értjük egymást, összeköt bennünket a modern vezetési és szervezeti gondolkodás melletti elkötelezettség. Humánus, empatikus, nyitott és motiváló közeget alkotunk, ahol alapvető érték a szakmai elhivatottság, a minőség és eredményesség melletti elkötelezettség, a szervezeti és személyes kompetenciák fejlesztése, a tudásteremtés és az értékközvetítés.

A KÖVI jövőorientált szakértelemmel felvértezett, tanuló szervezet, melyet összeszokott, elhivatott, együttdolgozni képes csapat, a lehetőségekre és kihívásokra dinamikusan reagáló döntéshozói és végrehajtói mechanizmus és személyi feltételek jellemeznek. A KÖVI aktív belső és külső együttműködésben, hálózati központként működik. Változásorientált szervezet, mely a kutatást, a fejlesztést és az innovációt támogató kultúrával rendelkezik, átlátható belső folyamatokkal, hatékony kommunikációval, problémamegoldó fókusszal és TQM szellemiségű minőségbiztosítással tevékenykedik.

A KÖVI adaptív iskola: meghatározó szempont számunkra a hallgató-központúság, a felhasználók, a fogyasztók felé fordulás. Hiszünk az elmélet és gyakorlat egységében, a gyakorlatban szükséges képességek fejlesztése és a gyakorlatorientált gondolkodás alapvető fontosságában, a megosztott, bevonó vezetés létjogosultságában és erejében. A KÖVI kiemelt stratégiai erőforrásainak tekintjük a hazai és holland alapítókat, a meglévő know-how-t, az oktatók és hallgatók tudását, aktív részvételét, a hatékonyan szervező és elhivatott KÖVI-irodát, a mozgósítható öregdiák-hálózatot, a nemzetközi kapcsolatokat, az európai beágyazottságot és elkötelezettséget, a hazai és nemzetközi, kutató és gyakorló szakemberek és szervezetek tudásmegosztását, szinergiára való képességét. Küldetésünk követésében, hivatásunk gyakorlásában örömöt és büszkeséget élünk meg.

KÖVI