Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Adatkezelés

Adatkezelési szabályzat 

Jelen dokumentum a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet adatkezelési szabályzatát és az általa üzemeltetett http://kovi-vezetokepzes.hu/ weboldal felhasználási feltételeit tartalmazza.

Az adatkezelő neve

Szegedi Tudományegyetem, amely ezt a feladatát  jelen szervezeti egységgel kapcsolatban a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézeten keresztül látja el (a továbbiakban KÖVI).

Az adatkezelő címe

Levelezési cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Az adatkezelő egyéb elérhetőségei

Telefon: 62/544-154

Email cím: homakovi@kovi.u-szeged.hu

Weboldal: http://kovi-vezetokepzes.hu/

Az adatkezelés megnevezése

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeként működő Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet alapvető célja és feladata, hogy hozzájáruljon a hazai vezetőképzés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés gazdagodásához. E célok elérése érdekében a KÖVI 2 és 4 féléves szakvizsgás képzéseket, rövid futamidejű akkreditált pedagógus-továbbképzéseket, valamint az oktatás/tanulásfejlesztéssel kapcsolatos szakmai rendezvényeket szervez az érdeklő pedagógusok részére.

A képzésekre és rendezvényekre történő jelentkezéskor és regisztrációkor önkéntesen megadott adatok kezelését a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet biztosítja.

Az adatkezelés jogalapja

A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Az adatkezelés célja

  1. hírlevélküldés: a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet által szervezett képzésekről és rendezvényekről
  2. hallgatói adatbázis: a KÖVI-hez jelentkezett hallgatók beiratkozásához szükséges, valamint a hallgatóval folytatott kommunikációhoz nélkülözhetetlen – törvényben és egyetemi szabályzatban előírt – adatainak regisztrálása a tanulmányaik ideje alatt
  3. ALUMNI adatbázis: a KÖVI-ben végzett hallgatók tájékoztatása a KÖVI által szervezett képzésekről és rendezvényekről
  4. regisztráció: ingyenes (de regisztrációt igénylő) rendezvényeink esetében

Hírlevélküldés esetén az adatok kezelésének célja: tájékoztatás a KÖVI által szervezett képzésekről és rendezvényekről.

Hallgatói adatbázis esetén: a KÖVI-hez jelentkezett hallgatók – törvényben és egyetemi szabályzatban előírt – adatainak regisztrálása a tanulmányaik ideje alatt.

ALUMNI adatbázis esetén: a KÖVI-ben végzett hallgatók képzést követő tájékoztatása a KÖVI által szervezett képzésekről és rendezvényekről, hírekről.

Regisztrációköteles rendezvényeink esetén a kötelezően megadott adatok kezelésének célja: a résztvevő regisztrálása, valamint visszaigazolás kiküldésének lehetősége.

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik a törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

A kezelt adatok köre

  • hírlevélküldés esetén: az adatkezelő kizárólag e-mailcímet kezel, semmilyen más adatot (pl. név, cím, kor, stb.) nem
  • hallgatói adatbázis esetén: a beiratkozáshoz szükséges, valamint a hallgatóval folytatott kommunikációhoz nélkülözhetetlen – törvényben és egyetemi szabályzatban előírt – adatok a tanulmányaik ideje alatt
  • ALUMNI adatbázis esetén: név, e-mail cím, elvégzett szakirány, végzés dátuma
  • rendezvényekre történő regisztráció esetén: név, e-mail, szervezet neve

A jelentkezést vagy regisztrációt  követően a megadott adatok a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet adatbázisában rögzítésre kerülnek. Az adatbázist a Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet mindenkori munkatársai kezelik, akikre a Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a tagok értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban

A Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet adatbázisában szereplő adatok tulajdonosai bármikor kérhetik adataik törlését. A törlési igényt e-mailben a kovipr@kovi.u-szeged.hu címre kell eljuttatni. Az adatkezelő az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül biztosítja az adatok törlését.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat és kezdeményezhet eljárást.

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

További bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-a alapján. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.