Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Kutatás-fejlesztés innováció

Tanulószervezeti fejlesztés

A KÖVI aktív szerepet vállalt a Mentor(h)áló 2.0 program egyes részterületeinek megvalósításában. A projektelemek közül kulcsfontosságú volt – az SZTE és a régió köznevelési intézményei között a szakmai kapcsolat, együttműködés erősítése a pedagógusképzés fejlesztése érdekében – az iskolák tanulószervezetté válásának támogatása. A KÖVI új modellt dolgozott ki, és képzéssel, tanácsadással, a hálózati működés inspirálásával támogatta az intézményeket saját fejlesztési terveik megvalósításában. A tanulószervezeti modellről készült összefoglaló kiadvány ITT olvashat. A fejlesztés egyéb részleteiről, eseményeiről pedig ITT található olvasnivaló.

Iskolai önértékelési program

Az iskolai önértékelés gyakorlatának fejlesztésén keresztül elősegíteni az oktatás minőségének fejlődését, kiemelt figyelmet fordítva az esélyegyenlőség, méltányosság érvényesítésére.

Európai iskolafejlesztési program

Az ESDP egy, az iskolai autonómiáról szóló Európai Tréningkurzust hoz létre, építve öt ország legjobb gyakorlati példáira. A tréning kurzus számára tantervet és “eszköztárat” (kézikönyv és modulokba szervezett tananyagot) dolgoz ki. A tréning kurzus 4-6 modulból fog állni…

Európai Iskolavezetői Hálózat

Az Országos Közoktatási Intézet 2003 óta vesz részt az Európai Unio Socrates-Minerva programja keretében támogatott ESLN projektben. A projekt célja az iskolavezetés európai dimenziójának erősítése az egymástól való kölcsönös tanulás által. A projektben a nemzetközi szakember-gárda révén…

Megelőzés, alkalmazkodás, gondoskodás

A MAG projekt átfogó célja, hogy az általános iskolákat minden gyermek számára eredményes tanulás helyszínévé fejlessze, különös tekintettel a társadalmi kirekesztődés veszélyének kitett, hátrányos helyzetű diákokra oly módon, hogy e folyamatban együttesen vesznek részt az osztálytanítók, intézményvezetők és a helyi oktatásirányítás képviselői…

Kompetencia alapú képzés

innováció22-1024x491