Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Közzétette nov 16, 2017 itt: A KÖVI szervezésében, EdLead, Fotók, Galéria, Hírek, Nemzetközi projektek, fejlesztések, Programok, Tanulószervezet

Szerb iskolavezetők tanulmányi látogatása és szakmai programja a KÖVI-ben

Szerb iskolavezetők tanulmányi látogatása és szakmai programja a KÖVI-ben

A Szegedi Tudományegyetem Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézete (SZTE KÖVI) közel 20 éve meghatározó szereplőként van jelen a hazai oktatási vezetés- és szervezetfejlesztés területén.

A holland és magyar egyetemi és oktatáskutatói bázisra építő KÖVI az oktatásügyi szakvizsgás képzések piacának mértékadó szereplője, emellett rendszeresen vesz részt nemzetközi együttműködésekben, kutatási programokban, mint amilyen pl. az Európai Unió Tempus projektje által támogatott EDLEAD mesterképzési program.

2017. november 6-11. között a szerbiai Kragujeváci Egyetem vezetőképzésében résztvevő iskolavezetők és oktatási szakemberek szakmai tanulmányúton vettek részt Szegeden a KÖVI szervezésében. A szerbiai fejlesztések finn, román és magyar egyetemek, így a KÖVI szakértői támogatásával valósulnak meg.

A látogatás fókuszában az iskolafejlesztés állt: fő célja az volt, hogy a Szegedre érkező szerb iskolaigazgatók és oktatási szakemberek saját tapasztalatot szerezzenek a hazai oktatási vezetőképzésről, a magyar iskolák fejlesztési céljairól, a tervezés és megvalósítás módjáról, kockázatairól és sikereiről. Kiemelten fontos szempont volt a látogatás során az, hogy az iskolavezetés milyen szerepet tölt be az intézményfejlesztésben, ezt hogyan valósítja meg.

A vendégek vezetésfejlesztéssel kapcsolatos szemináriumon és konzultációkon vettek részt dr. Baráth Tibor, Horváth László és dr. Nóbik Attila vezetésével, szakmai irányításával. Ezt követően 4 olyan szegedi iskolában tettek látogatást, amelyek aktív résztvevői voltak a KÖVI által 2014-15-ben beindított tanulószervezeti fejlesztésnek: az általános iskolák közül a Béke utcai és Arany János iskolákban, illetve a Móra és Hansági középiskolákban vesznek részt tapasztalatcserén.

Az iskolai tapasztalatcserék alkalmával a következő kérdéseket vizsgálták:

Milyen fejlesztéseket valósított meg az intézmény az elmúlt években, ezeket mi inspirálta?

  • Mi volt a szerepe a külső környezetnek, a belső motivációnak?
  • Mennyi a fejlesztésekben a kényszer és a saját célok alapján történő útkeresés?
  • Mi alapján, hogyan döntöttek a fejlesztési célokról, a tervezés a döntési folyamatban milyen szerepe volt az iskolavezetésnek?

A megvalósítást milyen akadályok nehezítették, milyen források segítették?

  • Hogyan lehet elérni a pedagógusok aktív részvételét magában a fejlesztés megalapozásában (helyzetelemzés, célok keresése, priorizálása), illetve a döntéshozatalban, majd az erre épülő megvalósításban?
  • Milyen szerepe volt, lehet az intézményfejlesztésben a diákoknak, a szülőknek, az iskola szélesebb társadalmi közösségének?
  • Az egész folyamatban mi volt a vezetés, ezen belül az első számú vezető szerepe?
  • Mit tanultak az eddigi fejlesztésekből?

Milyen tudásra volt/lehet szükség a sikeres intézményfejlesztéshez?

  • A tudás megszerzésében milyen szerepe volt a vezetőképzésnek, illetve a kollégák továbbképzésének?
  • Milyen tudásmegosztási módszerek, technikák segítették a szervezetet a fejlesztési céljai elérésében?
  • A vezetés maga milyen szerepet töltött be a fejlesztéshez szükséges tudás megtermelésében, megosztásában, a tanulásra (egyéni és szervezeti) való inspirálásban?

Az egyhetes program részletes (angol nyelvű) programja ITT tekinthető meg.

A sikeres programról a helyi média több ízben is beszámolt: a szegedma.hu hírportál összefoglalóját ITT olvashatják, a Szeged TV által készített interjúk ITT tekinthetők meg – emellett a programról szó esett a Rádió88-ban is.

Fotók az egyhetes programról itt: